Archive for December, 2010

Zašto sve odlažemo?

Ovde neću pričati o prokrastinaciji. Može se tako smatrati, ali to ipak nije u svakom slučaju. Ovde je u pitanju bespotrebno odlaganje za kasnije, ali ne sa razlogom već bez razloga, ne tako što odložimo pa radimo nešto drugo beskorisno, već kao hoćemo da uradimo, ali to ne mora odmah.

Dobrodošli u Beograd

Prošao je 29. novembar. Prošla je i moja nedelja dijete kojoj je pripadao. Prethodnu nedelju obeležio je proces u kojem sam se trudio da se vratim u kolosek, jer sam, samo nedelju ranije upao u tešku krizu kada sam tražio bilo šta što bi me zadovoljilo. Problem je bio u tome što nisam tražio specifičnu […]